Jarosław Kłodziński  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Analiza ogl±dalno¶ci witryny

        

Szablony stron
Radny Gdyni

Jarosław Kłodziński Radny Miasta Gdyni od 10. 2010 rokuPrzedstawienie uchwał podczas obrad Rady Miasta

XLVIII Sesja z dnia 21 grudnia 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej

XLVIII Sesja z dnia 21 grudnia 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Cumowników

XLVIII Sesja z dnia 21 grudnia 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej

L Sesja z dnia 08 lutego 2023 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego – garażu nr C/23 położonego przy ul. Knyszyńskiej stanowiącego własność Gminy Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste terenu.

L Sesja z dnia 08 lutego 2023 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. św. Mikołaja

L Sesja z dnia 08 lutego 2023 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie 1 udziału w prawie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego usytuowanego w Gdyni przy ul. Krawieckiejsprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. św. Mikołaja

LI Sesja z dnia 22 marca 2023 roku, uchwała w sprawie określenia stawki 1 km przebiegu pojazdu w gminie Gdynia.

LI Sesja z dnia 22 marca 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka.

LI Sesja z dnia 22 marca 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej.

LI Sesja z dnia 22 marca 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 700 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków.

LI Sesja z dnia 22 marca 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 900 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków.

LII Sesja z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2023.

LII Sesja z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań Publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni.

LII Sesja z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej.

LII Sesja z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 387 m2 położonej w Gdyni przy ul. KLifowej.

LII Sesja z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdynia jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Gdańska Organizacja Turystyczna.

LIII Sesja z dnia 31 maja 2023 roku, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Platynowej i ul. Godebskiego.

XLVI Sesja z dnia 26 pazdziernika 2022 roku, uchwała 6.8. wyrażenia zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomosci gminnej położonej w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego (Obłuze Bar z Pierogami)

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała 5.11. dotycząca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej (Uchwała dotyczy zamiany działek Agencji Mienia Wojskowego dla Gdiny Miasta Gdynia położonych na Oksywiu, Babich Dołach, Obłużu)

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała 5.11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Klifowej, (Rejon Babie Doły, okolica Polanki)

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej i ul. Krzywoustego w Gdyni

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej,

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 1C

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Geskiego w trybie bezprzetargowym

XLV Sesja z dnia 28 września 2022 roku, sprawozdanie z prac Komisji Sportu za okres sierpień 2021 do września 2022 roku,, której jestem przewodniczącym.

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.29 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.30. dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.31. dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Waleriana Szefki

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.32. dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego.

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.33. dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.34. dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej

XLIV sesja z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr 6.35. dotycząca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych

XLIII Sesja z dnia 21-22 czerwca 2022 roku, uchwała 7.12 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nałkowskiej

XLIII Sesja z dnia 21-22 czerwca 2022 roku, uchwała 7.13 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Sanockiej

XLIII Sesja z dnia 21-22 czerwca 2022 roku, uchwała 7.14 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybińskiego

XLIII Sesja z dnia 21-22 czerwca 2022 roku, uchwała 7.15 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. płk. Dąbka

XLII Sesja z dnia 25 maja 2022 roku, uchwała 5.2 dotyczy nadania imienia dla Przedszkola nr 49 w Gdyni Pogórze ul. Steyera 2 – „Bajkowy Ogród”

XLII Sesja z dnia 25 maja 2022 roku, uchwała 5.5 dotyczy porozumienia z Gminą Wiejska Kosakowo o współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły

XLI Sesja z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwała 5.14 dotyczy wykazu kąpielisk na obszarze Morskim przyległym do Gminy Miasta Gdynia w roku 2022.

XXIX Sesja z dnia 28 kwietnia 2021 roku, uchwała 5.5 dotycząca wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021

XXVIII Sesja z dnia 31 marca 2021 roku, uchwała 5.11 dotycząca sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa.

XXVIII Sesja z dnia 31 marca 2021 roku, uchwała 5.10 dotycząca nadania nazwy ulicy Klifowej drodze bez nazwy w Dzielnicy Babie Doły.

XXVIII Sesja z dnia 31 marca 2021 roku, uchwała 5.11 dotycząca sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa.

XXVII Sesja z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwała 5.15 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni ul. Opata Hackiego/Drzymały.

XXVII Sesja z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwała 5.14 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni ul. Manganowej.

XXVII Sesja z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwała 5.15 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni ul. Wiosny Ludów.

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.3 dotycząca ustalenia zasad korzystania ze sportowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.4 dotycząca wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2019

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.5 dotycząca zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.14 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. inż. J. Śmidowicza

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.15 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zwierzynieckiej,

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.16 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Afrodyty 14

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.17 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej,

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.20 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej,

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.21 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żarnowieckiej

VIII Sesja z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała 5.22 dotycząca wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Jana Kasprowicza

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.11 dotycząca przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical Activity Enhancement” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + Akcja Sport, „Współpraca partnerska na mniejszą skalę”

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.21 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 400 m2 położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.22 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni.

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.23 dotycząca zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Płk.Dąbka/ ul.Zielonej,

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.24 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.25 dotycząca Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Gdyni Pogórze w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 7792 m2 położonej w Gdyni przy ul. Admirała J. Unruga 150,

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała 5.26 dotycząca wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej

V Sesja z dnia 23 stycznia 2019 roku, uchwała z aneksu dotycząca założenia Przedszkola nr 60 w Gdyni Pogórze ul. Porębskiego 21 w Szkole Podstawowej nr 43.

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.23 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.24 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.25 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Inżynierskiej 72

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.26 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej, ul. Zamenhofa

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.27 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w podziemiu budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.28 dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.29 dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej 29

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.30 dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.31 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.32 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.33 dotycząca nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Witomińskiej

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.34 dotycząca nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.35 dotycząca nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Chylońskiej

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.36 dotycząca wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu Państwa

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.37 dotycząca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płka Dąbka, dz. nr 211)

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 5.38 dotycząca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Płka Dąbka, dz. nr 226)

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 7) z aneksu dotycząca zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

XLV sesja z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwała 8) z aneksu dotycząca zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.14 dotycząca zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody,

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.16 dotycząca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Gedymina w Gdyni

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.17 dotycząca pozbawienia odcinka ul. Okrężnej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tego odcinka z użytkowania

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.18 dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łabędziej

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.19 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.20 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.28 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.29 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 50-51

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.30 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.31 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 114

XLIV Sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwała 6.32 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.20 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Płk. Stanisława Dąbka

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.21 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Kwiatkowskiego

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.22 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Olimpijskiej

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.23 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Warszawskiej

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.34 wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.38 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni ul. Chwarznieńskiej 93

XLIII Sesja z dnia 30 maja 2018 roku, uchwała nr 5.39 nadania imienia "„Leśna pętelka”" Przedszkolu nr 47 w Gdyni Obłuże ul. Maciejewicza

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.5 dotycząca wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018;

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.6 dotycząca uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody;

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.8 dotycząca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Benisławskiego w Gdyni.

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.9 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Słonecznej;

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.10 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej;

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.11 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni ;

XLI Sesja z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała nr 5.12 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Surmana/Kapitańskiej;

XXXVI Sesja z dnia 25 paĽdziernika 2017 roku, uchwała nr 5.18 dotycz±ca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługuj±cego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni oraz na nieruchomo¶ć stanowi±c± własno¶ć Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

XXXV Sesja z dnia 27 wrze¶nia 2017 roku, uchwała nr 1 z aneksu w sprawie wyrażenia woli przyst±pienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. "„Rzuć kotwicę za granicę”" w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO –– Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i trans granicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska –– Rosja 2014 –– 2020.

XXVIII Sesja z dnia 1 lutego 2017 roku, uchwała 6.3 w sprawie nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

XXVII Sesja z dnia 21 grudnia 2016 roku, uchwała 5.23 w sprawie ustanowienia pomników przyrody, m.in. 3 lipy drobnolistne przy ul. Zielonej 32.

XXVII Sesja z dnia 21 grudnia 2016 roku, uchwała 5.24 w sprawie kosztów przejazdu prywatnymi ¶rodkami transportu (zmiana uchwały z 23.08.2000)

XXIII Sesja z dnia 31 sierpnia 2016 roku, uchwała 5.11 przyst±pienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” dofinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia młodzieży.

XXII Sesja z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwała 7.13 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkuj±cych na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o ¶wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

XXII Sesja z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwała 7.15 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

XXII Sesja z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwała 7.16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własno¶ć Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta.

XXII Sesja z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwała 7.17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomo¶ci – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska.

XXII Sesja z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwała 7.18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomo¶ci między Gmina Miasta Gdyni a Akademi± Morsk± w Gdyni – ul. Maurycego Beniowskiego i Bulwar Nadmorski.

XXI Sesja z dnia 25 maja 2016 roku, uchwała 6.10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci położonych w Gdyni u zbiegu ul.Płk. D±bka i Zielonej, stanowi±cych własno¶ć Gminy Miasta Gdyni.

XXI Sesja z dnia 25 maja 2016 roku, uchwała 6.11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własno¶ć Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.

XXI Sesja z dnia 25 maja 2016 roku, uchwała 6.12 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własno¶ć Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomo¶ci położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego.

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, 6.0 Sprawozdanie z prac Komisji Sportu i Rekreacji RMG

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.41 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo¶ci, stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 89A

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.40 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo¶ci, stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława Syrokomli,

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.39 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kontenerowej,

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.37 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łopianowej,

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.38 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hodowlanej 5,

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.36 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomo¶ci położonej przy ul. Morskiej - Struga Cisowska,

XVII Sesja z dnia 9 marca 2016 roku, uchwała 5.35 dotycz±ca wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Województwa Pomorskiego darowizny nieruchomo¶ci położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego.

XIV Sesja z dnia 25 listopada 2015 roku, uchwała 6.7 dotycz±ca przyst±pienia Gminy Miasta Gdynia do projektu partnerskiego pn. „Move up to be health and happy” dofinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus +, Akcja Sport.

XIV Sesja z dnia 23 listopada 2015 roku, uchwała 6.12 dotycz±ca wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej w Gdyni przy ul. Drzymały.

XIV Sesja z dnia 23 listopada 2015 roku, uchwała 6.13 dotycz±ca wyrażenia zgody na zamianę prawa własno¶ci do lokalu stanowi±cego własno¶ć Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A na spółdzielcze własno¶ciowe prawo do lokalu przy ul. Lubawskiej 10/47 w Gdyni.

XIII Sesja z dnia 28 paĽdziernika 2015 roku, uchwała 5.21 dotycz±ca wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdynia prawa użytkowania wieczystego nieruchomo¶ci położonej w Gdyni przy ul. Południowej

XIII Sesja z dnia 28 paĽdziernika 2015 roku, uchwała 5.33 dotycz±ca zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.14 dotycz±ca wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej pomiędzy ul. Żółkiewskiego a ul. Płk. D±bka

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.10 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie Dzielnicy Wzgórze ¦w. Maksymiliana w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.9 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.8 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie Dzielnicy Działki Le¶ne w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.7 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra ¦ciegiennego w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.6 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.5 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.3 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górno¶l±ski w Gdyni

XII Sesja z dnia 23 wrze¶nia 2015 roku, uchwała 4.3 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górno¶l±ski w Gdyni

XI Sesja z dnia 26 sierpnia 2015 roku, uchwała 5.10 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Afrykańskiej w Gdyni Oksywie

XI Sesja z dnia 26 sierpnia 2015 roku, uchwała 5.22 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Aragońskiej w Gdyni Oksywie

XI Sesja z dnia 26 sierpnia 2015 roku, uchwała 5.22 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy kmdr. Z. Horyda w Gdyni Pogórze

XI Sesja z dnia 26 sierpnia 2015 roku, uchwała 5.6 dotycz±ca wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmin± Miasta Gdyni, a Gmin± Miasta Reda w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Ko¶cioła Polskokatolickiego w Gdyni przy ul. Warszawskiej 7.

X Sesja z dnia 24 czerwca 2015 roku, uchwała 5.22 dotycz±cej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci położonej przy ul. Zielonej .

X Sesja z dnia 24 czerwca 2015 roku, uchwała 5.10 dotycz±ca wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej .

X Sesja z dnia 24 czerwca 2015 roku, uchwała 5.9 dotycz±ca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci dzielnic Pustki Cisowskie , Demptowo i Chwarzno , Wiczlino w Gdyni, rejon osady lesnej Marszewo oraz Le¶nego Ogrodu Botanicznego Marszewo.

IX Sesja z dnia 27 maja 2015 roku, uchwała 5.9 dotycz±ca wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gdyni Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej w Parku Kilońskim.

IX Sesja z dnia 27 maja 2015 roku, uchwała 5.21 dotycz±ca nadania Statutu O¶rodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni.

IX Sesja z dnia 27 maja 2015 roku, uchwała 5.22 dotycz±ca zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej O¶rodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Gdyni.

VII Sesja z dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwała 4.13 dotycz±ca ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy D±browa w Gdyni.

VII Sesja z dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwała 4.12 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego w Gdyni.

VII Sesja z dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwała 4.11 dotycz±ca ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Koperkowej w Gdyni.

VII Sesja z dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwała 4.10 dotycz±ca zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

VII Sesja z dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwała 4.4 dotycz±ca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. D±bka i Zielonej.

IV Sesja z dnia 21 stycznia 2015 roku, uchwała 4.1 dot. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2015. Komentarz do Działu nr 926 Kultura fizyczna i sport projektu budżetu.

III Sesja z dnia 30 grudnia 2014 roku, uchwała 4.16 uchylenia Uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmuj±cych się badaniem dziejów Gdyni.

XLIV Sesja z dnia 25 czerwca 2014 roku, uchwała 5.17 w sprawie uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosn±cej na działce nr 25/3, KM 12, w Le¶nictwie Gołębiewo, oddział 25b.

XLIII Sesja z dnia 28 maja 2014 roku, uchwała 4.2 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony ¶rodowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni.

XLIII Sesja z dnia 28 maja 2014 roku, uchwala 4.3 o zniesieniu formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody.

XLI Sesja z dnia 26.03.2014 roku, uchwała 4.18 wyrażanie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uzytkowania wieczystego nieruchomo¶ci położonej przy ul. Boisko.

XLI Sesja z dnia 26.03.2014 roku, uchwała 4.17 wyrażenia zgody na nabycie na własno¶ć Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej w Gdyni przy ul. Architektów

XLI Sesja z dnia 26.03.2014 roku, uchwała 4.16 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo¶ci położonej przy ul. Sopockiej

XLI Sesja z dnia 26.03.2014 roku, uchwała 4.15 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Cechowej.

XXXVIII Sesja z dnia 15.01.2014 roku uchwała 4.3 nadania medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 53 dla Pani lekarz Elżbiety Kruszewskiej, twórczyni gdyńskiej onkologii w Szpitalu PCK.

XXXVII Sesja z dnia 23.01.2013 uchwała dot.4.5 dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci Dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej i Benisławskiego. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXVII Sesja z dnia 18.12.2013 roku uchwała 4.4 przyst±pienia do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci Dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXVII Sesja z dnia 18.12.2013 roku uchwała 4.5 ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci Dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXVI Sesja z dnia 27.11.2013 roku uchwała 4.9 dotycz±ca zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXIV Sesja z dnia 25.09.2013 uchwała 4.5 przyst±pienia do sporz±dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. D±bka i Zielonej. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXIII Sesja z dnia 28.08.2013 uchwała 4.21 dot. nadania nazwy skwerowi w Gdyni Obłuże (teren przy Stawku ) skwer Ireny Kwiatkowskiej. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXIII Sesja z dnia 28.08.2013 uchwała 4.20 dot. zmiany nazwy ulicy Ireny Kwiatkowskiej w Gdyni Chwarzno na now± nazwę tejże ulicy Czesława Niemena. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXXII Sesja z dnia 26.06.2013 uchwała 5.9 dot. uchwalenia Programu ochrony ¶rodowiska przed hałasem w Miasta Gdyni. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXX Sesja z dnia 24.04.2013 uchwała 4.6 dot. nadania imienia Przedszkola nr 48 w Gdyni, ul. Ad. Unruga 86, nadaje się imię "Morska przygoda". Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXV Sesja z dnia 28.11.2012 uchwała 4.12 dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmin± Miasta Gdynia a Gmin± Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Ko¶cioła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXIII Sesja z dnia 26.09.2012 uchwała 4.3 dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę¶ci dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XXI Sesja z dnia 27.06.2012 uchwała 5.38 dot. nadania imienia placowi w Gdyni Oksywie - Plac ks. Franciszka Blachnickiego. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XVIII Sesja z dnia 28.03.2012 uchwała 4.9 dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajduj±cych się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdynia. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.

XVII Sesja z dnia 22.02.2012 uchwała 4.22 dot. nadania nazwy ulicy w Gdyni Oksywie admirała Romualda wagi. Uchwała przyjęta jednomy¶lnie.1.15 maja br. punktualnie o godz. 15.15 w siedzibie gdyńskiej YMCA seniorzy dzielnie walczyli o tytuł mistrza polskiej ortografii Anno Domini 2014.
2.Węzeł Żołnierzy Wyklętych - uroczyste nadanie imienia w Gdyni
3.Organizator i prowadz±cy uroczysto¶ć nadania imienia ''Żołnierzy wyklętyc'' Rondu u zbiegu ulic Morska i Chylońska z udziałem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka,Żołnierzy Wyklętych, ¶rodowisk kombatanckich i licznie zgromadzonych mieszkańców Gdyni ( 02.03.2014 )
4.Wycieczka zorganizowana pod koniec maja 2013 roku przez Jarosława Kłodzińskiego po atrakcyjnych miejscach Gdyni dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzebielinie.
5.Pożegnanie wybitnych oficerów Marynarki Wojennej odchodz±cych do Rezerwy.
6.Mapy niemieckie
7.Budżet Gdyni. "Przyszły rok będzie ciężki, kołderka jest za krótka"
8.Najlepsi doktoranci spotkaj± się w Gdyni
9.Strettball 3x3
10.Ogólnopolski Turniej Siatkówki Doktorantek i Doktorantów
11.Dyplomatorium TiR - AWFiS 2009
12.Sprint 2011 - Konferencja Doktorantów
13.Nadmorskie obiekty militarne mog± przyci±gn±ć wielu turystów
14.Zarz±d i Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2014
15.Spotkanie noworoczne w Gdyni
16.Będ± ekrany akustyczne przy torach na Działkach Le¶nych
17.Schron na reflektor w Orłowie będzie odnowiony
18.Gdynia polskim Roswell?
19.Radny na medal: Jarosław Kłodziński
20.Gdynia spacerem
21.Plac ks. Franciszka Blachnickiego
22.Plac w Gdyni otrzymał imię ks. Franciszka Blachnickiego cz.2
23.13.05.2013 Blachnicki
24.Polski Zwi±zek Judo
25. Maj 2013 konferencja naukowa w Wałczu
26."Było gor±co". Meksykanie pokonali Polaków w pojednawczym meczu
27.Już po Wielkim Meczu Koszykówki: Cuauhtemoc - Rada Miasta Gdyni
28.Gdynia: Mecz koszykówki meksykańscy żeglarze kontra radni Gdyni [ZDJĘCIA]
29.Strettball 3x3
30.Załoga Cuauhtemoc gór± w przyjacielskim meczu koszykówki w Gdyni
31.Wielki Mecz Koszykówki: Cuauhtemoc - Rada Miasta Gdyni
32.Gdynia kontra załoga meksykańskiego żaglowca "Cuauhtemoc". Niezwykły mecz koszykówki
33.Gdyńscy radni zmierzyli się z Meksykanami pod koszem
34.Odsłonięcie tablicy i oficjalne nazwanie ulicy w Gdyni Mały Kack Lecha B±dkowskiego, wielce poważanego Człowieka w¶ród Kaszubów. ( 22.02.2014 )
35.W sobotę 22 lutego 2014 roku w pobliżu dworca SKM Gdynia Redłowo zebrały się delegacje Kaszubów, szkolne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz centralnych i miejskich, liczni sympatycy Lecha B±dkowskiego w celu osłonięcia tablicy Jego imienia. ( 22.02.2014 )
Bartosz Bartoszewicz i Jarosław Kłodziński Radni Miasta na starcie Biegu Urodzinowego Gdyni w luty 2013 roku.Spotkanie dwóch Prezydentów w Gmachu Dworca Morskiego w Gdyni.Ponad tona nakrętek plastikowych zebranych przez Rodziców i Personel Przedszkola nr 11 Pod Kasztanami w Gdyni Oksywie trafiło w marcu 2011 roku do punktu skupu. Gratuluję ekologicznej postawy.Zbiórka makulatury w Przedszkolu nr 11 w Gdyni Oksywie. Góra papieru pojedzie wkrótce do Punktu Skupu Surowców Wtórnych. Nie ma to jak dbało¶ć o polskie lasy.Dwa kursy samochodu dostawczego z przyczep± były konieczne do wywiezienia z piwnic Przedszkola Pod Kasztanami na Oksywiu nagromadzonych nakrętek. Po przeważeniu okazało się, że plastikowego dobra jest grubo ponad 1000kg. Słowa uznania kieruję do Dyrekcji Przedszkola, Personelu, Rodziców i Dziadków Dzieci chodz±cych do tej placówki przedszkolnej. Wielkie gratulacje.


      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Uroczysto¶ć nadania imienia ks.Franciszka Blachnickiego - Gdynia, 13 maja 2013r

  

  

    

  

   

© COPYRIGHT 2010
Kontakt : klodzinski.jaroslaw@wp.pl