Jarosław Kłodziński  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Analiza oglądalności witryny

        

Szablony stron
BRACIA KASZUBIRadni Gdyni i członkowie Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego po sesji Rady Miasta.


Plac Kaszubski w Gdyni. Dzień jedności Kaszubów 2014.

  


1. Surahammar ( Szwecja ) przyotowania do Festynu Kaszubskiego.


Nagranie 1.2. Sztockholm - Dom Kultury Polskiej - prezentacja kultury i tradycji kaszubskich.


Nagranie 2.3. Surahammar ( Szwecja ) tańce podczas Festynu Kaszubskiego.


Nagranie 3.4. Gdynia Międzynarodowy Festiwal Iluzji - Muzyczna atrakcja wieczoru Kapela Kaszubska.


Nagranie 4.5. Surahammar ( Szwecja ) Festyn Kaszubski - nauka Abecadła, czyli Kaszëbsczé Nótë.


Nagranie 5.6. Warzno k/Kielna w trakcie festynu kaszubskiego dla turystów ze Szwecji.


Nagranie 6.7. Hotel Gdynia, Folklor kaszubski w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Iluzji


Nagranie 7.

Nagranie 8.8. Tadeusz Makowski ( z Diabelskimi Skrzypcami ) i Kapela Pleskota z Chmielna


Nagranie 9.9. Hotel Gdynia, Folklor kaszubski w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Iluzji


Nagranie 10.10. Warzno przygotowania do Festynu Kaszubskiego.


Nagranie 11.11. Warzno oczekiwanie na przyjazd gości.


Nagranie 12.


 

© COPYRIGHT 2010
Kontakt : klodzinski.jaroslaw@wp.pl